Գլխավոր ՀԱՐՑԱԶՈՒՅՑ Կարմիր գրքում գրանցված թռչնատեսակների որսի դեպքում նախատեսվող տուգանքները

Կարմիր գրքում գրանցված թռչնատեսակների որսի դեպքում նախատեսվող տուգանքները

0

Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը հորդորում է զերծ մնալ անօրինական գործողություններից, պահպանել կենդանական եւ բուսական աշխարհը:

Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագներն են`

Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված թռչնատեսակների որսի եւ (կամ) ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի (անկախ տարիքից) համար՝

Թռչուններ`

Վարդագույն հավալուսն 100 000 դրամ

Գանգրափետուր հավալուսն 200 000 դրամ

Մեծ ձկնկուլ 75 000 դրամ

Մեծ սպիտակ տառեխ 20 000 դրամ

Փոքր ձկնկուլ 75 000 դրամ

Տարգալկտուց 200 000 դրամ

Քաջահավ 75 000 դրամ

Սովորական ֆլամինգո 200 000 դրամ

Մոխրագույն սագ 100 000 դրամ

Թշշան կարապ 200 000 դրամ

Կանչող կարապ 200 000 դրամ

Խայտաբղետ բադ 25 000 դրամ

Մոխրագույն բադ 25 000 դրամ

Լայնաքիթ բադ 25 000 դրամ

Մարմարյա մրտիմ 100 000 դրամ

Տուրպան 25 000 դրամ

Սպիտակագլուխ բադ կամ սավկա 100 000 դրամ

Կարմրախածի սագ 100 000 դրամ

Սովորական ջրարծիվ 100 000 դրամ

Սովորական կարմիր ցին 100 000 դրամ

Սովորական դաշտային մկնաբազե 50 000 դրամ

Տափաստանային մկնաճուռակ 250 000 դրամ

Մարգագետնային մկնաբազե 50 000 դրամ

Եվրոպական տյուվիկ 50 000 դրամ

Եվրոպական օձակեր 75 000 դրամ

Տափաստանային արծիվ 75 000 դրամ

Սովորական բլրային արծիվ 75 000 դրամ

Հարավեվրոպական բերկուտ 150 000 դրամ

Սովորական սպիտակապոչ արծիվ 250 000 դրամ

Նախասիական մորուքավոր արծիվ 250 000 դրամ

Գիշանգղ 400 000 դրամ

Սեւ անգղ 400 000 դրամ

Սպիտակագլուխ անգղ 250 000 դրամ

Սովորական բալոբան 250 000 դրամ

Միջերկրածովային բազե 250 000 դրամ

Կովկասյան սապսան 250 000 դրամ

Սովորական աղավնաբազե 50 000 դրամ

Սովորական մանրաբազե 50 000 դրամ

Կովկասյան մարեհավ 50 000 դրամ

Կասպիական հնդկահավ 125 000 դրամ

Մոխրագույն կռունկ 300 000 դրամ

Ճախրուկ 20 000 դրամ

Կտցար ոտնացուպիկ 25 000 դրամ

Բզակտուց 25 000 դրամ

Կտցար կաչաղակ 25 000 դրամ

Հայկական արծաթափայլ որոր 25 000 դրամ

Կովկասյան թավոտն բվիկ 25 000 դրամ

Պարսկական կանաչ մեղվակեր 25 000 դրամ

Արեւմտյան սեւ փայտփոր 25 000 դրամ

Արեւելյան կարմրագլուխ շամփրուկ 25 000 դրամ

Եվրոպական ալպիական ճայ 30 000 դրամ

Եվրոպական սեւ ագռավ 25 000 դրամ

Եվրոպական ճուռականման շահրիկ 25 000 դրամ

Երգող շահրիկ 25 000 դրամ

Հաստակտուց քարադր 20 000 դրամ

Եեւավիզ քարաթռչնիկ 15 000 դրամ

Ասիական շիկապոչ քարաթռչնիկ 20 000 դրամ

Խայտաբղետ ժայռային կեռնեխ 15 000 դրամ

Կապույտ ժայռային կեռնեխ 15 000 դրամ

Իրանական կապտափող 15 000 դրամ

Իրանական սովորական ճոճհավ 15 000 դրամ

Սոխականման ճռիկահավ 20 000 դրամ

Հնդկական եղեգնաթռչնակ 20 000 դրամ

Սպիտակափող սոխակ 15 000 դրամ

Միջերկրածովային երաշտահավ 15 000 դրամ

Հայկական մեծ ժայռասիտեղ 25 000 դրամ

Կարմրաթեւ պատասող 25 000 դրամ

Ալպիական սերինոս 15 000 դրամ

Կարճամատ ճնճղուկ 15 000 դրամ

Նախասիական անապատային խածկտիկ 15 000 դրամ

Ժայռային վարսակուկ 15 000 դրամ

Կարմրակտուց վարսակուկ 15 000 դրամ

Մեկնաբանել