Գլխավոր Հասարակություն Հաստատվել է գիտելիքների ստուգման, պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցն ու կարգը

Հաստատվել է գիտելիքների ստուգման, պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցն ու կարգը

0

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել են 2020-2021 ուսումնական տարվա գիտելիքների ստուգ­ման, պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման աշխատակարգը եւ ժամանակացույցը:

4-րդ դասարան

Հունիսի 22-ից հուլիսի 3-ն անցկացվում է գիտելիքների ստուգում հետեւյալ առարկաներից.

 • «Մայրենի» (գրավոր, թեստ). քննությանը տրվում է 60 րոպե:
 • «Մաթեմատիկա» (գրավոր, թեստ). քննությանը տրվում է 60 րոպե:
 • Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների համար նաեւ «Ռուսաց լեզու» (բանավոր):
 • Ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողների համար ստուգում է կազմակերպվում նաեւ մայրենի լեզվից եւ գրականությունից (բանավոր):

Առաջադրանքները կազմվում են հաստատության մեթոդմիավորումների կողմից:

Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողների համար «Մաթեմատիկա» առարկայի թեստերը կազմվում են ռուսերենով։

Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքները (առնվազն 4 տարբերակ) կազմում են դպրոցների մեթոդմիավորումները` ըստ ԳԹԿ-ի կողմից մշակված նմուշների: Առաջադրանքների նյութն ընտրվում է ԿԳՄՍ նախարարության կողմից երաշխավորված եւ դպրոցում գործածվող դասագրքերից:

9-րդ դասարան

Հունիսի 30-ին անցկացվում է կենտրոնացված ավարտական քննություն «Հայոց լեզու» առարկայից (քննության տեւողությունը` 120 րոպե): Քննություն հանձնողների դիմում-հայտերը եւ ցուցակները դպրոցի տնօրենը լրացնում եւ ԳԹԿ է փոխանցում մինչեւ մարտի 10-ը:

Բացի դրանից` 9-րդ դասարանցիները հունիսի 21-ից հուլիսի 5-ն ավարտական քննություններ են հանձնում հետեւյալ առարկաներից.

 • «Գրականություն»՝ բանավոր,
 • «Հայոց պատմություն»՝ բանավոր,
 • «Մաթեմատիկա»՝ գրավոր թեստ (քննության տեւողությունը` 120 րոպե),
 • «Բնագիտություն» (գրավոր, թեստ)՝ «Ֆիզիկա», «Քիմիա»«Կենսաբանություն»«Աշխարհագրություն»՝ սովորողի ընտրությամբ, (քննության տեւողությունը` 120 րոպե),
 • «Օտար լեզու»` բանավոր («Ռուսերեն», «Անգլերեն», «Ֆրանսերեն», «Գերմաներեն» եւ այլ լեզուներ՝ սովորողի ընտրությամբ,
 • «Ֆիզկուլտուրա»` նորմատիվների հանձնում (քննաշրջանի ընթացքում),
 • Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողները քննություն են հանձնում նաեւ «Ռուս գրականություն» առարկայից (բանավոր), իսկ ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողները` իրենց մայրենի լեզվից եւ գրականությունից (բանավոր):
 • Ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողների համար անցկացվում է նաեւ գիտելիքների ստուգում «Մայրենի լեզու եւ գրականություն» առարկայից (բանավոր՝ քննաշրջանի ընթացքում):
 • Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողների համար «Մաթեմատիկա» առարկայի եւ «Բնագիտություն» («Ֆիզիկա», «Քիմիա»«Կենսաբանություն»«Աշխարհագրություն») առարկաների թեստերը սովորողի ցանկությամբ թարգմանվում են ռուսերեն։
 • Հատուկ հանրակրթական դպրոցներում սովորող երեխաները «Հայոց լեզվի» կենտրոնացված քննությունը հանձնում են իրենց դպրոցներում, իսկ ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցողները կարող են հանձնել իրենց հաստատությունում կամ կենտրոնացված՝ ըստ սովորողի ընտրության:
 • 9-րդ դասարանում ավարտական, կենտրոնացված ավարտական քննական թեստերի առաջադրանքները կազմում է ԳԹԿնառաջադրանքներն ընտրվում են ԿԳՄՍ նախարարության կողմից երաշխավորված եւ դպրոցում գործածվող դասագրքերից կամ ձեռնարկներից:

12-րդ դասարան

Հունիսի 9-23-ն անցկացվում են պետական ավարտական քննություններ հետեւյալ առարկաներից.

 • «Հայոց լեզու եւ հայ գրականություն» (գրավոր թեստ, քննության տեւողությունը` 120 րոպե):
 • «Հայոց պատմություն» (գրավոր, թեստ, քննության տեւողությունը` 120 րոպե):
 • «Մաթեմատիկա» (գրավոր թեստ, քննության տեւողությունը` 120 րոպե):
 • «Ֆիզկուլտուրա» (նորմատիվների հանձնում, ստուգարք, հունիսի 9-ից մինչեւ քննաշրջանի ավարտն ընկած ժամանակահատվածում):
 • «Ռուս գրականություն» (բանավոր)` ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների համար:
 • «Մայրենի լեզու եւ գրականություն» (բանավոր)` ազգային փոքրամասնությունների դասարանների համար:
 • Քննության մասնակցողների ցուցակը, ըստ առարկաների, դպրոցի տնօրենը լրացնում եւ ԳԹԿ է փոխանցում ապրիլի 1-ից մինչեւ մայիսի 1-ը:
 • Ավարտական եւ պետական ավարտական քննությունները կազմակերպվում են քննական կենտրոններում: Քննական կենտրոն են դառնում հանրակրթական հաստատությունները:
 • Ավարտական եւ պետական ավարտական քննությունները սկսվում են ժամը 10:00-ին: Սովորողներն ուսումնական հաստատություն են ներկայանում ժամը 9:00-ին:
 • Կենտրոնացված ավարտական քննությունը սկսվում է ժամը 11:00-ին: Սովորողները քննական կենտրոններ են ներկայանում ժամը 10:00-ին:

Կենտրոնացված ավարտական քննությունը կազմակերպում եւ անցկացնում է ԳԹԿ-ն: Քննական կենտրոնների ցանկը, կենտրոնների ղեկավարների, ԳԹԿ ներկայացուցիչների, կազմակերպիչների եւ առարկայական հանձնաժողովների անդամների ցուցակը հաստատում է ԳԹԿ տնօրենը:

Միեւնույն առարկայից եւ՛ միասնական, եւ՛ պետական ավարտական քննություն հանձնելու դեպքում միջնակարգ կրթության ատեստատում գրվում է միասնական քննության ավարտական մասի գնահատականը (միավորը):

12-րդ դասարանում պետական ավարտական քննությունների թեստերը կազմում է ԳԹԿն, առաջադրանքներն ընտրվում են ԿԳՄՍ նախարարության երաշխավորած շտեմարաններից եւ դպրոցում գործածվող դասագրքերից կամ ձեռնարկներից:

Մեկնաբանել